תערוכה לסימה סלונים

030

מתוך ראיית החשיבות של היצירה האמנותית הארצישראלית, פעילות הגלריה מתמקדת ומתמקצעת בהצגת עבודותיהם של אמנים ישראליים שפעלו בשולי הסצנה המקומית (דויד הנדלר, סימה סלונים, אברהם אופק ועוד).מתוך ראיית החשיבות של היצירה האמנותית הארצישראלית, פעילות הגלריה מתמקדת ומתמקצעת בהצגת עבודותיהם של אמנים ישראליים שפעלו בשולי הסצנה המקומית (דויד הנדלר, סימה סלונים, אברהם אופק ועוד).