Klone

קלוןצפה בעבודות

Klone

נולד ב1983 בחרקוב, אוקראינה.

 עלה לישראל בגיל 11, ובגיל 16 החל לצייר ברחוב.

למד גרפיקה ועיצוב גרפי ב"שנקר" במשך שנתיים,במהלכן הקים סטודיו עצמאי ופעל כצייר רחוב.

השם אותו אימץ הינו עיוות של המילה clone =שיכפול  באנגלית .

ביצירתו עושה שימוש בדימויים השואבים מזיכרונות ילדות , תמונות יומיום בעיר , דמויות זקנים ותינוקות.

ב-2011 השתתף  Klone בתערוכה קבוצתית בביתן הלנה רובינשטיין שבמוזיאון תל אביב, ומאז מציג בגלריות רבות בארץ, באירופה ובארה"ב.

צפה בעבודות