מריק-לכנר-שמן

נולד בבריה"מ ב 1967.

הציור של לכנר מתאפיין באקספרסיביות של צבע ודימוי.

בחלק ניכר מציוריו מופיע עולם דימויים הוא של בעלי חיים, מהם  המזוהים כחיות בטבע : נמר, ציפור וכיוב'  וכן – דימויים גנריים של בעלי חיים אקזוטיים. בעלי החיים מגלמים כעין תת-מודע קולקטיבי של התרבות.

לכנר משתמש בצבעוניות רוויה ובערבובי צבע דשנים.